TA-system – funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga procedurer och det är viktigt att reflektera över vilka delar som bör förbättras. Men det finns förstås vissa grundfunktioner som de allra flesta TA-system tillhandahåller. De två absolut främsta är självklart att administrera transporter samt boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till övriga lämpliga funktioner för verksamheten. Länk till mer info: www.tasystemnu.se

Men det primära med ett TA-system är ändå att boka transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för aktuell transportör för att åstadkomma en beställning. Systemet förmedlar därefter transportörerna vem som står bakom beställningen. Gränssnittet i systemet är oftast väldigt okomplicerat, och det är också genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på till exempel vissa vikter på ett särskilt kollislag. Skulle inadekvat information fyllas i så assisterar systemet att justera så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett mycket kraftfullt skäl till att köpa ett TA-system till sin verksamhet.

Utan ett TA-system så kan det onekligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen då och då straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli dyra, vilket på sikt kan skada en verksamhets ekonomi rejält. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning alternativt övrigt manuell beställning.

I ett TA-system finns det möjlighet att åstadkomma dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker samt en rad övriga funktioner. Det innebär naturligtvis att stora mängder manuellt arbete elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör också hantering av olika behörigheter. I ett större företag måhända alla inte ges samma behörighet att vidta vissa åtgärder.

TA-systemet ser dessutom till att alla dokument som hanteras är i rätt standard samt i ett format som godkänns av transportörer. Det kan till exempel handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man bör beakta är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med stöd av TA-systemet är en enkel sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppstå oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din transport levereras. TA-systemet visar ständigt den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om sändningen.

Med enkelhet kan den tillgängliga informationen även ordnas till hjälpsam statistik för verksamheten. Det är sannerligen ett optimalt sätt för att förbättra arbetet med transporter och självklart även ett fantastiskt sätt för att spara pengar. Fullkomlig koll och kontroll med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds genom antingen e-post alternativt sms. Att nyttja dessa typer av aviseringar är ett bra sätt att meddela en mottagare av en transport. Det brukar vara genomförbart att flexibelt konstruera sina aviseringar.