Tips på TA-system

Vanliga TA-system

Det finns mängder av skilda leverantörer av vanliga TA-system. Naturligtvis är det flera faktorer som spelar in när man ska välja. Exempelvis är ju priset oerhört viktigt, men det bör inte vara bestämmande. Att uteslutande välja det billigaste alternativet kan bli dyrt för verksamheten i framtiden ifall det visar sig att systemet inte uppfyller en del krav och behöver bytas ut. Välj TA-system utförligt efter behov är det främsta rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda konsumenter och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns omkring ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst är systemet avsett till de som vanligtvis använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 konsumenter gör dagliga bokningar genom tjänsten. Samtliga nya kunder erbjuds 30 dagar alldeles kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren att bekanta sig med systemets funktioner. Tiden fungerar även som en möjlighet att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support. Länk till mer info: http://ta-program.se

Centiros är ett annat företag på marknaden som erbjuder TA-system. Deras mål är att tillhandahålla marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad smidighet från molnet. Och det är bland annat genomförbart att uträtta förändringar utan att det påverkar rådande förlopp. Välj transportörer ur Centiros lista och till en fast kostnad kan man addera nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren grepp över utgifterna.

Centiro kan assistera användaren att även lägga till utländska transportörer i systemet. En mycket omtyckt funktion är AT-väljaren som per automatik väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje given situation. Därutöver ger Centiros öppna arkitetur tillfälle att bilda integrationer mellan TA-systemet och användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad gäller just integrationer.

Ännu en eftertraktad leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som minst granterar de vanligaste grundfunktionerna som användning av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan hanteras av ett obegränsat antal användare.

Det ges möjlighet att välja mellan Standard eller Plus som bägge ger tillgång till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV och Posten. En tilltalande styrka med Unifaun Online är att användaren bara betalar per leverans och behöver följaktligen inte tänka på kostnader som installations- och licensavgifter samt support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges möjlighet att testa en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då enklare ta ställning till produkten.

De ovan nämnda leverantörerna är pålitliga samt etablerade, men det finns fler på marknaden som kan vara intressanta. För att bli helt säker över sitt val bör man undersöka så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill helst kunna prova olika TA-system kostnadsfritt för att ges tillfälle att göra en grundläggande utvärdering.

En del vill frånsett att testa systemets funktioner också undersöka användargränssnittet och stifta bekantskap med designen. Det är faktiskt faktorer som kan vara avgörande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.