Träning och Saigonkanel

Title=Ketos och Saigonkanel
Tags=Ketos med Saigonkanel
Category=1
UserCategories=Saigonkanel|bantning|socker|tips|nyheter|blogg|uncategorized
Content=Maximera ketos med Saigonkanel

Hängivna anhängare till ketogena dieter, dvs, dieter där man äter så pass lite kolhydrater att kroppen drivs av ketoner istället för glukos, märker av övergången från glukosdrivande tillstånd till ketos på skilda vis. En acetonliknande andedräkt är en frekvent förekommande effekt, tillika övergångsbesvär såsom sömnighet, irritabilitet samt oförmåga att fokusera som vanligt. Dessa bekymmer är raskt övergående och när man väl hamnar i ketos blir man mer balanserad samt effektiv än tidigare.bantning 50
.

Somliga lågkolhydratare har dock tufft att hamna i ketos, hur noggranna de än är med sitt reducerade kolhydratsintag och en potentiell orsak är för att deras bukspottskörtel inte reglerar insulinutsläppet som den bör och släpper ut långt mer insulin än nödvändigt.

Vad många källor nu har insett är att Saigonkanel, i själva verket all kanel men framför allt Saigonkanel, slungar in denna grupp personer i ketos, med så lite som ett halvt gram om dagen. Det finns inga undersökningar ännu på det, men erfarenheter tyder på att det finns logik som står bakom företeelsen.

Ketos och fettförbränning

Man eftersträvar vanligtvis ketos för att det är ett fettförbrännande tillstånd. När det inte finns någon glukos att tillgå så bryter kroppen ner fettvävnad till fettsyror som därpå blir till ketoner i levern. Lagrat fett omvandlas således till energi vilket innebär att tillståndet effektivt bränner bort oönskade fettdepåer. Samma sak sker när man fastar – alternativt svälter.

Flertal människor är lyriska över att kunna förtära förhållandevis ohämmat av saker som inte innehåller kolhydrater och likväl effektivt förbränna fett, för den skull har dieter som Atkins samt LCHF vunnit så mycket mark.

Nya rön om lågkaloridieter

Nyligen genomförde man en mäktig sammanställning av över 16 000 vetenskapliga rapporter utförda på LCHF. Bara 68 av dessa 16 000 rapporter hade tillräckligt hög nivå för att klara av att ligga till grund för omskrivningar över hur kostrekommendationer för åtgärd av fetma kan ändras.

Sammanställningen visar att just lågkolhydratsdieter, som Atkins och LCHF, är de dieter som fungerar både snabbast – och på under längre tid. Dessutom har man inte funnit några dåliga hälsoeffekter.

Långsiktiga effekter av ett ketogent tillstånd

Det finns inga långtidsstudier av vad lågkolhydratsdieter gör med kroppen under längre tid, men det finns inget överhängande hot mot hälsan enligt de efterforskningar som har genomförts hittills.

Max fyra gram Saigonkanel om dagen

Saigonkanel kan effektivt bidra till stadig ketos, så eftersträvar man det ska man hålla sig till ett dagligt intag av Saigonkanel på mellan 1-4 gram. Mer kan vara skadligt på grund av kumarinet i kanelen. Ett överdrivet intag av kumarin kan medföra leverbesvär, vilket är illa, men det ska mycket till.

Köpa Saigonkanel

Saigonkanel – Cinnamomum loureiroi – går även under namnet vietnamesisk kanel och finns idag ännu bara att köpa i välsorterade hälsokostbutiker, och på internet. En avancerad gissning tyder på att vi kommer att se betydligt mer Saigonkanel på marknaden inom en snar framtid i takt med att insikten om dess enastående viktminskningsegenskaper lyfts fram.

När man handlar Saigonkanel ska man försäkra sig om att den är färsk eftersom den förlorar sin kraft i takt med att den åldras.
Date=Range
Date1=2017-07-01
Date2=2017-08-31