Vad bör man fundera på inför saneringen av mögel?

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus och heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att utföra en mögelsanering, och om man är ute i god tid och utför ett grundligt jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs därför vanligtvis av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. Somliga mögelsorter kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Ofta kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel särpräglad dålig stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, frånsett fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester samt hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man relativt enkelt bli av med genom att tvätta kaklet utförligt med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas bort noggrant. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna behandling.

Det är alltid viktigt att se över lufttillförsel i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av till exempel gamla matrester eller vattenläckor. Om ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Ifall möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är betydelsefullt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen. Klicka Nu för mer detaljer

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska ingrepp, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt vis att sanera mögel är att man får undan också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.