Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, somliga protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då felaktigt benämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt hävda att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synbar mögel och dylikt. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det med detsamma med tanke på att det endast kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen i och med att man får problem med luftvägarna och andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det bästa sättet att behandla mögel är att helt enkelt ta bort samt ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är genomförbart kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det inte allt för sällan är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att åtgärda de problem som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att fixa ventilation samt isolering ifall det gäller källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Även dränering är bra att se över ifall man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste ta bort det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är ordentligt täta samt att man äger en god ventilation, och att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan finna ett fotfäste. Mer tips: På denna sajten

En torr och fräsch miljö är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.