Välj rätt TA-system

Det är ett stort steg för sin rörelse att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därpå välja rätt system. Givetvis finns det ett stort antal faktorer att tänka på inför valet av TA-system. Vill Du läsa mer: http://tafraktprogram.se

Det är inte endast de tekniska funktionerna som bör vara betydande när ett TA-system ska införskaffas. Vem vill ha ett system som alltid krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara tillförlitlig och bidra till många felfria mil, vill man även att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju extremt viktigt att systemet hela tiden är tillgängligt samt att det inte hela tiden drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion fungerar ju inte det väsentliga, d.v.s. att reservera transporter.

Det kan bli mycket kostsamt och arbetsamt ifall verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i flera led. Den som vill vara riktigt säker på att få ett stabilt och säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en säkerhet i sig med tanke på att de är bra utarbetade och har troligen gått igenom omfattande uppdateringar medan systemet existerat på marknaden.

Det som är absolut avgörande, eller i alla fall ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Trots att det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så nära som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken omfattning TA-systemets servrar är verksamma. Att tänka på upptiden är extra angeläget ifall organisationen är omfattande och TA-systemet används av flera olika administratörer.

Tänk på att ta fram en beräkning för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att ändras i framtiden och det måste självklart även TA-systemet vara beredd på. Därför måste företaget kalkylera med vilka behov som måste mötas i nuläget, men även i framtiden.

För att ta fram en lämplig behovsanalys måste en del fundamentala frågor redas ut och analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara anslutna till systemet? Ytterligare relevanta frågor är om de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet samt om det är möjligt att addera transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är osäker i sin uppskattning gör rätt i att välja ett grundpaket. Det är angeläget att det är ett paket som enkelt samt smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidsödande och en överflödig procedur att byta TA-system helt och hållet.

Men den som verkligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer invecklad funktionalitet, ges naturligtvis möjlighet att utföra mer än enbart boka transporter. Det bästa är att ringa och prata med leverantörer samt kolla upp vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, övriga aviseringsmöjligheter och integrationer till e-handelssystem alternativt affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det mycket positivt om det ingår support för TA-systemet. En god support bör vara snabb och lojal samt ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.