Vanligt med skador där mossa angriper

Mossa på takpannor är rent odugligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan resultera i att takpannorna sprängs.

Mossa kan även orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Därför är det centralt att inte låta mossa växa på taket.

Mossor är vanliga växter, endast i Sverige finns det omkring tusen skilda sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten någorlunda löst i underliggande material. Det är alltså inte svårt att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna lite skuggigt. Den har inga problem med näringsfattig samt sur miljö vilket åstadkommer att mossa kan vara mer resistent än gräs i en vanlig trädgård som inte gödslats på ett tag, alternativt som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att växa över tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett besvär som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är viktigt därför att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en god idé att se över träd som står i närheten av huset och ger skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt trick för att hålla mossan väck är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga klara besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men dessutom miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är oerhört miljöfarligt och dessutom högst hälsovådligt och kan vid förtäring leda till döden.

Det är således väldigt angeläget att tänka på hur rejält man vill ha bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att borsta undan mossan när det är torrt. Det är dock ett tidsödande och i vissa fall farligt jobb. Få reda på mer här

Man kan även använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man ska ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då angeläget att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan leda till fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att slippa mossa på takpannor samt tak är således att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.