Vill du skydda tackpannor från att spricka borde du röja mossan

Det kan se vackert ut med mossa som ligger mot ett rött tegeltak men den som kan lite mer om det där med frostskador på tegelpannor anser inte att detta är en kul syn. Det gäller att röja mossa på tak eftersom den kan leda till att tegelpannorna spricker och faller ned omkring huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man nyttja sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det likaså heter, som man blandar med vatten.

spridarramp för järnsulfat

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (verksam ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, dessutom lavar.

Kom åt mossa på tak med god mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man tvingas arbeta handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men före man försöker tvaga bort varenda mossa så ska man bearbeta med järnsulfat samt vatten. Det finns tak GTI (operativ komponent är Bensaltensid) som är ett utmärkt medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat samt vatten (testa först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och släppa greppet. Därnäst så kan man starta med högtryckstvätten för att spola av resterna samt få pannorna fullkomligt fria igen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska fundera på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ned, det här så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Dessutom så kan takpannor vara porösa och man ska använda sig av rätt tryck. Om mossan sitter fast hårt så kan det således vara klokt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid och vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Raspa bort mossan från takpannorna säkert och snabbt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt redigt men det är återigen så att mossan måste ha släppt taget för att man ej ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid alternativt Fulstopp mot mossa på tak är en enastående lösning som samtliga med mossproblem på taket borde använda sig av. Det här är inget som kostar särskilt mycket och man tvingas inte vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska använda sig av mossa gti alternativt en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att köpa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är avsevärt angelägen så använd korrekt instrument

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa icke på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta handräckning av andra ifall du inser att det blir för tufft att åstadkomma jobbet själv. Klicka Här för mer info gräsmatta mossa.

Det är även angeläget att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort åldrad död mossa som åker i alla riktningar. Tänk på att använda bra skor samt handskar.