Archive for February, 2014


Sko broddar till vintern stoppar halkolyckor

På vintern blir vägarna hala samt sko broddar kan bli en riktig livräddare. Fler individer dör till följd av fallskador var år än vad som dör i trafiken. Det låter fantastiskt, men är riktigt. Över 25000 personer tvingas varje år uppsöka akuten pga. skador orsakade efter att ha halkat på snö eller fruset vatten. Om […]

Read More...