Archive for November, 2014


Absinthe, – den mest legendariska av alla drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar man ingen mer legendarisk än absint. Klicka här för Absinthinfo. De flesta folk har förmodligen en grundläggande medvetenhet om att absint finns, men de mesta utav dem vet blott ett litet antal sanna information om alkohol alternativt alkohol och blott en bråkdel av dem innehar haft tillfälle att […]

Read More...