Archive for March, 2015


Att fundera över då man ska sanera

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer bör grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges från möglet. Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör […]

Read More...