Archive for July, 2015


En guide för dig som är ägare av Långhårig vorsteh

Långhårig vorsteh är en ras som är mycket populär bland en stor grupp hundägare, och efter hand upptäcker ytterligare människor hur givande det är att ha en eller flera Långhårig vorsteh. För den skull är det dessutom naturligt att intresset för att lära sig mer om Långhårig vorsteh ökar, och att ägare av Långhårig vorsteh […]

Read More...