Archive for October, 2015


Bli kvitt ovälkommen mossa

Mossor är det vanliga namnet för vad som numera anses vara en kategori växter vilken innefattar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har antagit. Mossor […]

Read More...