Archive for March, 2016


Börjar det bli dags att renovera huset?

Att renovera hus är för flera en dröm. Det är dock inte ständigt det blir som man har tänkt sig, och stundtals är anledningen till varför man renoverar inte den man kunde önska. Fukt och mögel kan exempelvis ställa till med enorma problem som till sist kräver att man renoverar hela huset därför att bli […]

Read More...