Archive for May, 2016


Bekämpa mossa på ett effektivt sätt

Mossa på tak och på takpannor är något som till en inledning kan förefalla harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som medför stora omkostnader för att åtgärdas samt renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten. Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp. Mossa är […]

Read More...