Archive for July, 2016


Hjälp åt dem som lider av mögelallergi

Först och främst ska betonas att den som reagerar på mögel inte nödvändigtvis behöver lida av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flertalet andra allergier. En individ som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk. Allergi […]

Read More...