Archive for August, 2016


Mögel ger dålig lukt

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är också en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång. Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner […]

Read More...