Archive for June, 2017


De anställda föredrar fräscht och friskt vatten

Friskt vatten på jobbet kan vara en chefs bästa investering. Vatten är nödvändigt åt alla levande organismer på jorden. Vatten är liv samt den absolut största beståndsdelen såväl på jorden som i människokroppen. Vattnet fyller många funktioner i kroppen som t ex: transport av näringsämnen samt slaggämnen, deltar i kemiska reaktioner, löser upp vitaminer, mineraler […]

Read More...