Archive for September, 2017


En guide för dig som är ägare av Borzoi

Borzoi är en ras som är väldigt populär bland en stor grupp hundägare, och efter hand upptäcker ytterligare personer hur givande det är att ha en eller flera Borzoi. För den skull är det också naturligt att intresset för att lära sig mer om Borzoi ökar, och att ägare av Borzoi ständigt vill finna mer […]

Read More...