Archive for May, 2019


Tollare: En liten guide för hundägare

Tollare – Nova scotia duck tolling retriever är en ras som är väldigt omtyckt bland en omfattande grupp hundägare, och efter hand upptäcker ytterligare personer hur givande det är att ha en eller flera Tollare. Följaktligen är det dessutom naturligt att intresset för att lära sig mer om Nova scotia duck tolling retriever Tollare ökar, […]

Read More...