Archive for September, 2019


Vad för typ av hund är en vakthund och hurdan övar man samt sköter man denna vakthund?

En vakthund är en dresserad, skarpgjord hund med uppdrag att skydda. Vakthunden arbetar ensam under dygnets arbetsfria tid. Under den tidrymd hunden icke befinner sig i arbete hålls den åtskiljd från andra personer i sin hundgård. Var vakthund skall ha 4-6 olika förare och endast förare har kontakt med hunden. Många privata människor brukar hundar […]

Read More...