Archive for September, 2020


Mikrokristallinsk cellulosa ger bra kvalitet på tabeltter

Medicinska tabletter har ju sina krav att leva upp till. Det gäller alla aspekter av tabletten. När man tillverkar tabletten så använder man klibbmedel. Klibbmedel i tabletter binder samman tabletten. Det vanligaste medlet är mikrokristallinsk cellulosa. Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt Cellulosa finns i plantornas fibrer. Den löses inte upp. Det beror på att den har […]

Read More...