Spamkontrollera Dina utskick

Spamtesta Dina utskick Gratis

Spam (skräppost) är Internets plåga nummer ett. Spam är obeställd epost som skickas till epostmottagare som varken är intresserade av eller vill ha denna post. En stor del av alla företags tid går åt till att sortera bort detta skräp till stora kostnader.

Detta har orsakat att spamfilter installeras. Dessa filter har olika regler för att avgöra vad som är spam och inte. Dom söker efter vissa ord, räknar länkar, kollar avsändare. Resultatet är att en stor mängd riktig post (10-11%) filtreras bort och aldrig kommer fram.

Seriösa företag skickar aldrig spam, det finns inget säkrare sätt att förstöra sitt goda namn och rykte. Seriösa företag ger däremot ofta ut nyhetsbrev och skickar erbjudanden och håller kontakten med sina kunder. Det är stor risk att denna post aldrig kommer fram.

Innan Du gör ett utskick, spamtesta det. Testen är helt gratis.

Gör så här: skicka Ditt utskick till spamtest@swepromotion.com

Före subjektraden så skriv TEST (annars fungerar det inte). När brevet ankommer så spamtestas det automatiskt och svaret skickas automatiskt till Dig efter några timmar, upp till 1 dygn.

 

    .

copyright 1996-2003 Swepromotions – – – –