Posts Tagged mögel i husvagn


Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Den som inte önskar få semestern fördärvad får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är också en relativt normal företeelse. Husvagnar används i regel under en tämligen kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är […]

Read More...