Posts Tagged mögelhus


Husmögel är ett vanligt förekommande besvär

Det är inte endast hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan dessutom nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har vanligtvis sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt. Äldre hus, gärna byggda innan […]

Read More...