Posts Tagged mögelhus


Husmögel är ett vanligt förekommande bekymmer

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan dessutom nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har vanligtvis sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt. Äldre hus, helst byggda före […]

Read More...