Posts Tagged påväxt


Lavar kan skada hustaket men på samma gång vara smakligt i salladen.

Lavar är symbiotiska föreningar mellan en svamp – oftast en sporsäcksvamp – samt en alg, alternativt i somliga fall en cyanobakterie (även kallad blågrön alg). Svampens åtagande är att hjälpa med uppbyggnad, skydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med sin fotosyntes och därmed med energi. Det är huvudsakligen svampen som utgör […]

Read More...