Att fundera över då man ska sanera

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer bör grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Det medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir väldigt svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan utsöndra sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är utmattning, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så fort det upptäcks. Illa lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett undermåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter åt möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det vanligtvis med att man städar ordentligt. För att bli kvitt med möglet kan man använda vanligt diskmedel och avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är betydligt sämre för naturen!

Se dessutom alltid över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är väldigt angeläget att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så ska man analysera hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med hjälp av en särskild foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen. Fulstopp

Det är viktigt att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, och att man vädrar ut noggrant efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär eller permanent avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att göra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och dyrt men skänker i särklass det ultimata skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med hjälp av Tvärstopp.