Att sanera hussvamp – saker att tänka på

Det är inget lätt projekt att sanera hussvamp, och heller inte så skonsamt mot plånboken alla gånger. Äkta hussvamp är fruktad därför att den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Självfallet är det väldigt sällan ett hus kollapsar på grund av hussvamp – angreppet är oftast synligt och märkbart långt innan det blir direkt fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar klara vattendroppar. Vill veta mer Klicka Här

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och syftar på just dessa droppar. Det förekommer myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte sant. Hussvamp behöver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis i närheten av material som innehåller kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk för att neutralisera syran. Det är bra att vara medveten om när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i många år om miljön inte är tillräckligt förmånlig. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen växa med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul på samma gång som det börjar gro mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig även sporer, vilket ser ut i princip som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om flera miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte leda till dålig lukt. Vanligtvis luktar den inget, men då och då kan den ge ifrån sig en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man anar att man har fått angrepp av genuin hussvamp ska man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp ska man avverka det angripna materialet samt närliggande material som säkerhetsmarginal. Detta måste brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva undan material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att avlägsna tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande läge där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp samt bra lufttillförsel är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.