Bekämpa mossa på ett effektivt sätt

Mossa på tak och på takpannor är något som till en inledning kan förefalla harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som medför stora omkostnader för att åtgärdas samt renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Stundtals kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer väsentligt – lavar växer helst inte där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker också om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket gör otaliga hustak till trevliga ställen för mossa. Särskilt om hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är alltså mer vanligt med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka här för mer info

Det är betydelsefullt att inte låta mossan ges något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och då vintern kommer med kyla och frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns en del olika trick för att hålla mossan borta. Ett klassiskt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att ges den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att få taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt hustak, men det kommer inte avlägsna mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan befintlig mossa på takpannorna finns det egentligen bara en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt eliminera mossan. Det utför man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan också prova att bruka järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd form som mossa gti, men risken blir rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan dessutom rengöra taket med högtryckstvätt, men det är även lite vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man bör göra.

Således bör man fundera på hur man kan förhindra att mossan ges förankring på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.