Bort med mögel och hussvamp med hjälp av Grönfri och Grönfri Proffs!

Idag vet vi att mögel kan skada både människor och hus. Många tycker att Grönfri eller Grönfri Proffs fungerar utmärkt.

få

Resultatet går inte att ifrågasätta. Rätt använt blir resultatet så bra som det kan bli.

Det finns fler märken än Grönfri. Många olika varumärken har samma verksamma substans. Det märket är billigare. Beställ snabbt och enkelt i nätbutiker som du gillar.

Använd Grönfri överallt

Du kan tvätta de flesta ytor. Med Grönfritt kan du till och med se till att dina trädgårdsplattor är fina för det här är ett medel som klarar hussvamp och påväxt på ett galant sätt.

Det är en form av mögeltvätt kan man säga. Det är ämnet Bensaltensid som gör att du får så fin takrengöring och mossbekämpning och att du kan ge dig på svartmögel med goda resultat.

Så blandar du rätt

Gå metodiskt till väga i ditt arbete. Du kan använda dig av vanlig Grönfri eller av Grönfri Proffs som är för hantverkare och 3 gånger starkare.

Grönfri måste spädas ut. Med en liter Grönfri får du alltså 5 liter brukslösning som du sedan använder för att få bort lavar, mögel och alger. Medel som Grönfri Proffs ska spädas ännu mer.

Grönfri har enligt kemikalieinspektionen 8% Bensaltensid (Bensalkonklorid) som aktiv substans. Bensaltensid finns att köpa 50%-ig. Späd ut så att du får rätt styrka. Se upp för låga priser.

Du kan läsa mer på kemikalieinspektionen. Späder man ut Bensaltensid, som är 50%-ig, med lika delar vatten har man en motsvarande blandning för ungefär halva priset.

Det skonar miljön på lång sikt.

Regelbunden rengöring ger bättre resultat

Det duger inte att använda Grönfri någon gång då och då. Mossa, alger och mögel är envisa organismer som gärna kommer tillbaka.

Mossan kan komma tillbaka då och då. Rengör taket också. ta bort mossa Dels får du ju ett vackert tak då du slipper se den gröna påväxten och dels kommer du att fånga problemen i tid.

Får det fäste så kan det vara kört. Det kan sluta med att du måste riva allt.

Anlita inte någon det första som du gör

Mossa och mögel är inte att leka med. Då slipper du renovera. Grönfri gör jobbet enklare.