Diverse varianter av alto högtryckstvätt

För och främst måste vi precisera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Alla vet vad en högtryckstvätt är för någonting, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket enbart om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder just “hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är således en hög högtryckstvätt, med andra ord ett sätt att marknadsföra med ett lite hippare benämning. Det som är oerhört intressant är att närapå samtliga nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med bildats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för någonting.

Den första högtryckstvätten, som då bara kallades för högtryckstvätt och inte alto eller något annat, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som därefter grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn till ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att rengöra med högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Nästan alla har vi förmodligen en högtryckstvätt i hemmet, den är ju liksom oerhört ändamålsenlig till det mesta; man kan utföra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen enbart fantasin som lämnar till andra användningar, till exempel tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa och mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem förekommer. Man bör dock akta sig för att använda högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och omedelbar exponering mot betong då det rentav kan förvärra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- och varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin roll. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Å andra sidan har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd smuts samt fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga alternativt väldigt hett vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett samt ingrodd smuts, men däremot använder de sig vanligtvis av antingen diesel alternativt el för att värma upp vattnet och de slösar således mycket energi, vilket i många fall tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att bruk av en alto högtryckstvätt för normal rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och detta, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte enbart på miljön utan också i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.