Egen vinbryggning

Vinframställning hemma har hastigt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så tillåts vin i den traditionella bemärkelsen endast kallas vin ifall det framställs på vindruvor, enligt EUs definitioner. När det handlar om vinframställning hemma så experimenteras det oerhört ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det centralt att hålla en hög hygienisk klass. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som ska vara rent – därutöver är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allt från färdiga vinsatser till diverse komplement som kan underlätta och förbättra hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är helt enastående till att förädla vattnet innan bryggning.

Fördelen med att införskaffa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet besvärligt att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs utförligt.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp åt att testa med olika bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Därtill kan olika jäsningstider resultera i markanta smakskillnader.

En god utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Läs mer om Whiskylikörer
Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därpå ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Därjämte behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En definitivt essentiell attiralj är oechslemätaren som är till för att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är även nödvändigt och ska vara tillräckligt stort att oechslemätaren ryms. En lagom storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Annorlunda bär och frukter utgörs av skilda mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett tips är att dosera ca tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna samtliga uppgifter och för in dem noggrant i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka för den skull av vinet ofta och länge i munnen.

Före vinet är klart ska det stå i jäskärlet ca 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ännu en gång.