En guide för dig som är ägare av Borzoi

Borzoi är en ras som är väldigt populär bland en stor grupp hundägare, och efter hand upptäcker ytterligare personer hur givande det är att ha en eller flera Borzoi. För den skull är det också naturligt att intresset för att lära sig mer om Borzoi ökar, och att ägare av Borzoi ständigt vill finna mer kunskap om rasen, dela med sig av sina egna erfarenheter av att vara ägare av Borzoi samt ta del av andra ägares värdefulla kunskaper.
Allt därför att samtliga ägare av Borzoi ska få ut det mesta av sin relation.

Denna sajt handlar om just sådan information – smått och gott som är värt att veta om Borzoi (praktiska detaljer, övergripande upplysning med mera) – och målet med denna sajt är just att såväl ägare som hundar ska kunna fungera på bästa sätt i vardagen tack vare den information som återfinns på platsen.

Registrering i kennelklubben är en god början

En god idé som nybliven ägare av Borzoi är att registrera hunden hos Svenska Kennelklubben, som företräder såväl alla hundägare såsom hundar i Sverige och har många tusentals medlemmar. Då blir det lättare att finna allmänna råd som är betydelsefulla för hundägare i allmänhet samt ägare av Borzoi i synnerhet, samt att ta kontakt med andra ägare av Borzoi därför att ha möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och/eller låta hundarna leka alternativt genomföra eventuell avel på ett bra vis.

Hundmat åt Borzoi

Hundmaten är en relevant fråga åt Borzoi utveckling. Genom att säkerställa att din hund intar en riktigt bra samt balanserad kost ger du hunden möjligheter till ett långt och trevligt liv tillsammans med dig. Frånsett att hunden mår bättre – vilket så klart har ett egenvärde i sig – och därmed även blir ett mer trivsamt sällskap kan också korrekt hundmat rent av vara en väldigt bra ekonomisk investering över tid.

Rätt kosttillskott kan exempelvis vara en central del. Genom att spendera en aning mer alternativt vara mer noga i urvalet kan man spara mycket pengar (och förbättra vardagen för samtliga parter) genom att tillsammans med en god kost hålla hunden frisk och därmed förhoppningsvis avstyra upprepande och kostsamma besök hos veterinären med din Borzoi. Följaktligen är det viktigt att ta till sig av expertinformation och hålla sig uppdaterad om nya vetenskapliga råd och rön om hundmat för Borzoi.

Dressyrträning av Borzoi

Så som många andra raser kan dressyrträning av Borzoi vara ett helt utmärkt vis att grunda en god relation med hunden, genom att umgås under långa stunder i form av en aktivitet som både ägare och hund gillar, samtidigt som hundens motoriska färdigheter utvecklas och både hund samt ägare ges välbehövlig motion.

Bra hundartiklar – omfattande hjälp för ägare av Borzoi

En övrig betydande aspekt för att ge Borzoi en god omgivning att utvecklas i är att investera i hundartiklar av bra kvalitet på varje relevant område: allt ifrån koppel till munkorgar, liggunderlag och så vidare. Det ger tillfälle för hunden och dig som ägare att få det lättare i vardagen tack vare att skonsamma material används och hög funktion upprätthålls, och hunden får korrekt redskap för att kunna utnyttja sin potential till max.


Bra hundartiklar och brett sortiment inom många områden finns till exempel på sajter såsom brahund.se, en sajt som gör att du enkelt kan hitta det mesta du behöver till din Borzoi utan större ansträngning.