En jämförelse mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är emellanåt enormt lika varandra till utseendet och kan växa ihop, men där tar förmodligen också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt annorlunda växter, mossor har bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De tycker om att växa där det finns fukt och skugga, alltså helst i skogar. De kan också växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro på taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, löv och dessutom mossporer på taket. Detta utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten genom ständigt öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Eftersom fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan spricka när vintern tågar in och mossan utsätts för minusgrader. Således är det viktigt att inte låta mossa gro. Ett gammalt trick för att hålla taken fria från mossa är att spänna upp en smal koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det medför att mossan inte trivs och för den skull inte börjar expandera.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat växa på taket. Det bästa sättet är att eliminera mossan för hand, men det är ett ganska enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att förse sig med en helt ordinär färgskrapa. Vissa arter av mossa är dock svårare att skrapa undan än andra, men det kräver i stort enbart lite mer kraft samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande besvär. Att mossa fått övertaget beror närapå varje gång på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Om man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att ordna innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak med tanke på att de missfärgar pannorna. Mer information här

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust och torrt. En del arter trivs över stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta oerhört känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar har många användningsområden, exempelvis förekommer det traditioner som påbjuder bruk av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Flera lavar ger olika nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav skänker en mustig och attraktiv rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man antagligen kan tro! Borttagning sker enklast med hjälp av Fulstopp
.