Exercera valpar att bli rumsrena Del 1

Att träna en hundvalp att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av jag i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta kommentar, men vad det handlar om är att få valpen rumsren.

Nycklarna till framgångsrik potträning utav valpar är struktur, schema och vaksamhet samt med en mycket stor portion tålamod. brahund.se

Hundar är skapelser som av bruk kommer att komma vad vi presenterar för dem hur jorden borde vara samt detta ska vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt rena djur och om vi stå sig deras hem rent lär de sej fort hur man kan klara sina behov själva.

Struktur
Med anatomi menar vi valpens tillsyn både i samt utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en puppy är att lära opp valpen framgångsrikt igenom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Genom att ta kontroll över valpens schema kan vi snabbt se hur vi kan elimenera samt avgöra var och när vi önskar att valpen skall bestyra sina behov.

Det finns fyra fason som stöder dej att skapa den rätta strukturen för en puppy.

• Ett koppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters hundkoppel.

Med hjälp av ett koppel

När ni är ute ska en puppy alltid vara i koppel samt alltid kunna siktas av dess innehavare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att låta sin valp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Förebyggande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik träning.

När valpen ej kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Därjämte borde en hundvalp inte lämnas utan koll utanför hemmet.

Det är alltför många don valpen kan fabricera och du önskar ej komma hem till uppgrävda växter, samt sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans utav en låda för potträning

En puppy vill instinktivt att hålla det fräscht omkring sig och skulle preferens att hålla det ifrån där hon slaggar och äter.

Det är därför en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi begriper detta starka anledning kan använda lådan för att avstyra olyckor samt begagna den för att forma valpens ”toaschema”.

Använda en valphage för att träna en valp

En valphage är ett bäst sätt att hålla kontroll på valpen samma tid låta honom träna.

Valphagar finns i en antal olika höjder och utföranden både för inom- samt utomhusbruk alternativt om de är utav metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar utgör mestadels utav olika moduler som möjliggör simpel anpassning utav dimension och konfiguration samt ska ge bärbarhet.

Det är genomförbart att handla två samt sammansätta dem för att göra en ännu flesta inhägnad.

Om en valp behöver lämnas allen mer än 3 till 4 timmar efter övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda. Klicka här för mer hundplylar info.

Om valpen är för juvenil bör vi ej vill avgå valpen under en längre cykel än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan du lägga valpens låda alternativt en säng, leksaker och vatten om du ska lämna för en längre tid.

Förvänta att man kommer att få olyckor i valphagen så det är allra bäst att äga en valphage med totalt plastgolv så att ej mattor eller golv under blir förstörda.
Skäll inte på valpen när det sker sådana små olyckor.

Skolning utav en valp att göra sina behov med en 3 meters lina.

Om du har ett särskilt area som du önskar att din valp skall klara sina behov kan du använda en 3 meters rep för att hålla valpen i området där det är tänkt att den ska fixa sina behov.

Ta ut din hundvalp till det utsedda pottaområdet i koppel samt fäst den efter till 3 meters linan.

Låt valpen nosa runt och utforska området.

Det är bäst att om du främst har doftat området med valpens urin alternativt efterlämning.
Man kan ta ut en smutsig avis eller dess avföring för att assist honom tillgängliga idén att det är där den ska gå.

Om du skapar denna vana tidigt man kommer att ha tränat din valp att ta vägen till en viss plats och den kommer mer än antagligen att fortgå att ta vägen till denna plats när den mognar även utan rep.

Också på pottområdet bör man starta ge din jycke ett kommando som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, alternativt som snabbkommando du vill använda.

Detta kommer väl till hands senare när man behöver att få din hund att förfärdiga på befallning.
När valpen tillverkar klart upprepar du kommandot och sedan ge den mycket utav beröm.

Man borde ge din puppy minst 15 minuter att slutföra sina behov.

Som du kanske noterat så skall en bäst valphage vara stabill och har ett golv totalt av plast.

Man hittar två med utmärkt kvalite till bäst priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare följd utav inlägg, läs gärna vidare…….