Hjälp åt dem som lider av mögelallergi

Först och främst ska betonas att den som reagerar på mögel inte nödvändigtvis behöver lida av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flertalet andra allergier. En individ som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, framförallt i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som vanligen har hand om att utrota bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligen börjar framställa antikroppar mot för kroppen alldeles ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av ifall en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en dålig lukt som är starkast när man precis går in i huset för att man sedan snart vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En frisk individ klarar närapå i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering bidra till väldigt farliga konsekvenser.

Mögel i hus bör helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avlägsna allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avlägsna materialet så kan man använda mögeldödande medel såsom Fulstopp. Även vanligt diskmedel äger mögeldödande verkan. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Således är det typiskt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare och vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för god ventilering vilket innebär att fukten raskt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är vanligtvis så små att de kan sväva obehindrat i luften och för den skull är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att nyttja mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns även ögondroppar ifall man har besvär med rinniga och kliande ögon, samt en hel mängd skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Om man drabbas av astmatiska bekymmer så ska man bli undersökt av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig förtvivlad, det går att behandla!