Hur blir man effektivt av med mossan?

Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stjälk alternativt mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i närbelägen miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige.

Mossa

Mossa trivs generellt där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om kyla, som medför att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är svårt att eliminera. Det första man bör ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa just där. Vanligtvis beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En god idé är att nyttja uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Klicka här genast för mer data

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men rätt otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är även en god idé att se över gräsmattans dränering då det är en vanlig orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla samt bruka kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, samt på hustak. Mossa på tegelpannor kan vara en fara för taket. Detta för att mossa medför så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. Därför är det betydelsefullt att inte låta mossa få förankring på taket.

järnsulfat

Man kan bli av med mossa, på olika sätt. När det handlar om mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt avverka mossan med torrborste. Det är ett ansträngande och farligt sätt att bli av med problemet, följaktligen är mossa på takpannor något som man bör motverka förebyggande.

En billig och väl fungerande metod är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som åstadkommer så att mossan inte kan ges fäste och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man endast sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i förebyggande syfte för att det ska ha funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man bruka sig av olika medel, exempelvis mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att mixa med vatten för att få samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man köpa på allt-fraktfritt.se och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man ska tänka på att motverka återkomsten av mossa. Gör man inget annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer åter redan nästa år.

För att undgå mossa är det ultimata man kan utföra att jobba preventivt, med god dränering samt näringsrik jord med neutral pH.