Hur man skyddar sig mot ID-kapning

Att bli av med sin identitet kan självklart vara oerhört förfärande för de allra flesta. En del kanske ens inte tänkt tanken att det kan ske. Tack vare internets frammarsch har identitetskapning blivit både lättare samt vanligare.

ID-kapning är ett oerhört allvarligt brott som kan ställa till med katastrofala konsekvenser för den som drabbas. Det vanligaste är att den drabbade har blivit av med kapital på kontot eller att man alldeles tvärt blir skyldig att betala i retur på ett lån som ID-kaparen har tecknat.

Med tanke på att det finns mängder av metoder att kapa en identitet på och för många olika syften så finns det självfallet mängder av skilda metoder att skydda sig på. Vore det inte bra med en sammanställning över de flesta bra sätt att skydda sig på? Med hjälp av boken ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är skriven av Gert Strand kan man bli expert i hur man skyddar sig mot identitetskapning. Det är en bok som kan skänka enorm trygghet i vardagen.

Det är faktiskt en ovärderlig bok med tanke på vilken mäktig förödelse som kan besparas. Den kan rädda en från att flera bedrägliga försök ska nå framgång. Det bästa av allt är att den är gratis. Boken finns nämligen att läsa som e-bok som tillhandahålls av landets samtliga bibliotek som har plattform på webben.

Faktum är att det finns mängder av skilda sätt att skydda sin identitet på än att bara vara försiktig med hur man sprider sin personliga information. Ibland är det dessvärre inte nog och andra faktorer kan ha betydelse vid en eventuell kapning. Då spelar det ingen roll hur aktsam man har varit med spridningen.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” ger väldigt vida information om fenomenet ID-kapning. Till exempel så beskrivs att den profil som löper störst risk att råka ut för ID-kapning är den medelinkomsttagare i åldern 25-40 år som inte har betalningsanmärkningar. En uppmaning som ges för den profilen är att samarbeta med grannarna i den utsträckning det är genomförbart. Främst för att motverka vittjning av brevlådor.

En ID-kapare kan nämligen mycket väl agera utanför webben för att samla information som sedan kan användas i jakten på att till exempel länsa konton med assistans av internet. I de allra tryggaste bostadsområdena finns det risk att en ID-kapare försöker komma över information. Det gäller då för grannskapet att komma överens om olika spaningsrutiner. Samtliga tillåtna medel bör tillämpas. Som exempelvis att notera okända bilars registreringsskylt.

Ett annat exempel som betonas i boken är vikten av exklusiva lösenord. Det tycks kunna framhävas hur många gånger som helst med tanke på att många personer fortfarande använder sig av samma lösenord till många olika tjänster på nätet. På sin höjd att en del personer varierar mellan två annorlunda lösenord.

Att välja enkla lösenord så att vi lättare kommer ihåg dem är fel och näst intill dumdristigt. En mix av stora samt små bokstäver inklusive siffror är att föredra. Det främsta tipset som ges i ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” är att man bör framställa en krypterad Excellfil med alla sina lösenord. Den lösenordsskyddade filen sparas på datorn, vilket innebär att endast ett enda lösenord behöver läggas på minnet.

Läs boken nu. Att läsa den direkt på skärmen är enbart några få knapptryck bort. Den innehåller mer djupgående information och naturligtvis mängder av ytterligare tips. Det bästa av allt, den är gratis.