Husmögel är ett vanligt förekommande bekymmer

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan dessutom nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har vanligtvis sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes även vanligtvis upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har dessutom valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg dessutom till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har fukt, där löper man även risk att få mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan fantastisk plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de oftast lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, möjligtvis den billigaste och beroende på vart möglet finns, även en effektiv metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med hjälp av ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Det är dock inte särskilt miljövänligt, och man bör vara aktsam med klorin i utrymmen som man vistas stor del i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av alla preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att ta sig in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort dålig lukt noggrant utan man kan vara tvungen att tvätta många gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av illa lukt, men då används självklart andra medel än vid mögelsanering. Mer information här

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt byta ut det med nytt material. Då ges man också bort mögelsporer och mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det betydelsefullt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det betydelsefullt att åtgärda komponenter som dålig lufttillförsel.