Mögel ger dålig lukt

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är också en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan även orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är det som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker ifall man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar samt inredning och det är då och då tillsynes omöjligt att bli av med den. Det trots att man har lyckats döda möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör någonting åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare samt vindar. Eftersom fukten är väsentlig för möglets förekomst är det betydelsefullt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och också dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det stundtals angeläget att kombinera mögeldödande medel med avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det en del annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självklart upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med och var det förekommer. Få reda på mer här

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel alternativt andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel alternativt diskmedel och efteråt torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som dödar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är svårt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det förångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och omständigt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt slår sönder molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid rätt hantering är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.