Påväxt på huset – ett typiskt bekymmer

Samlingsnamnet för både mögel och bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en bra idé att försöka få bort det innan det ställer till med större besvär.

En mikrob är en levande organism som man inte kan se med blotta ögat. Vad som räknas hit är ibland diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter samt djur. Det är alltså en oerhört vid grupp organismer, där vissa kan verka hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är endast hälsofarliga när tillfälle ges, men annars antagligen rent nödvändiga för vår överlevnad, så som somliga bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man pratar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det helst samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig ok, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och vissa arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig stor del i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och sömnighet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt trivs där det finns fukt. Ett första steg är således att se över ventilation, men även omgivande dränering om problemet uppstår i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Mer tips: På denna sajten

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel växa över rent kakel, men ofta samlas det i fogarna små hudrester, tvålrester och annat gott för möglet att kalasa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, förutom att se över ventilationen, att rengöra noga med hjälp av diskmedel och avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte nyttja ämnen lösta i vatten med tanke på att det mestadels leder till att möglet istället för att avvika får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man bör aldrig nyttja klorin, varken på släta eller porösa ytor med tanke på att det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har extremt låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan också bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med hjälp av en särskild maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där få effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått undan möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet för att undfly att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Tvärstopp som skyddar framåt i tiden.