Så skyddar du ditt hus mot alger

Svenska villaägare har ständigt haft problem med alger som växer på alla möjliga ställen i sina hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med bristfällig dränering som badrum, källare samt förråd. Men algväxt kan också ske på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna typ av alger inte speciellt farliga, utan problemet är snarare att det mestadels är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt mycket ovårdat ut.

Men man ska även fortsättningsvis vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är oftast gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring av ytskiktet och de äter sig följaktligen inte in i träet.

Det bästa sättet att undvika besvär med alger på tak, ytterväggar samt staket är att uträtta normalt underhåll, såsom regelbunden rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Ifall man har bekymmer med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer vanligtvis sprider sig på samma gång och kan då potentiellt lägga grunden för mögel- och algproblem. Det är också rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta likaså ökar risken för besvär med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar vanligtvis ge upphov till mer allvarliga besvär då dessa ges större möjlighet att utöka. Det beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer såsom tak, ytterväggar och staket. Därtill brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis kräver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i samband med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar dessutom vara svårare att lokalisera då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på ifall man har problem med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel och alger. Klicka här för mer information

Har man till exempel haft bekymmer med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän trötthet.

Det bästa sättet att motverka denna typ av kontaminering är att först och främst förebygga att fukt tränger in i husstrukturen från genom att täta samtliga skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var uppmärksam för dessa besvär. Klicka här för mer information

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det förekommer några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan se närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få förtränga som villaägare är att ju längre man väntar med att fixa ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att ordna problemet!