Sko broddar till vintern stoppar halkolyckor

På vintern blir vägarna hala samt sko broddar kan bli en riktig livräddare. Fler individer dör till följd av fallskador var år än vad som dör i trafiken. Det låter fantastiskt, men är riktigt. Över 25000 personer tvingas varje år uppsöka akuten pga. skador orsakade efter att ha halkat på snö eller fruset vatten. Om samtliga begagna broddar till skor så skulle den siffran om ej nollställas, så i alla fall minska drastiskt.

Vi tänker kanske ej nog mycket på risken som slippriga vägar samt trottoarer innebär. Vi tror inte att en halkskada kan bliva särskilt allvarsam. Ändå är de vanligaste skadorna när man halkar brutna ben, med vrist samt ankel som mest utsatta apostlahäst för brott. Skor med broddar har länge varit något man förknippar med friska motionärer alternativt äldre individer, men denna bild är på väg att ändras – till sjukvårdens stora lycka.

En äldre person har mindre bra balanssinne än en yngre, nerverna under fotsulorna funkar ej lika fort och effektivast längre samt signalerna hinner inte opp till hjärnan i tid. Därför behöver äldre ofta få assistans utav en käpp alternativt rollator när de är ute och knallar. Man antar därför att de flesta halkolyckor drabbar exakt gamla, men alldenstund dessa är hyfsat medvetna om sitt handikapp så vidtar de ofta nödvändiga åtgärder för att undfly dratta. Hjälpmedel som ovan nämnda rollatorer samt käppar, därtill givetvis broddar skor är alla kutym bland en del äldre och skröpligare folk.

När man undersökte vilken målgrupp som tvingades in till akuten mest för skador sedan halkolyckor så upptäckte man att över 50 % var under 30 år gamla. Det säger en del om varför man halkar samt skadar sej. Med största probabilitet handlar det om oförsiktighet, en känsla utav att vara odödlig, men oxå att man stressar fram och inte innehar uppsikt över var samt hur man trampar. Innehar man antagligen hamnat på en hal fläck samt börjat glida så är ett fall nära nog omöjligt att undvika.

Motionärer är oxå duktiga på att använda sig av halkskydd broddar, det finns till samt med särskilda broddar till löparskor som även fungerar ypperligt till lugnare tempot som jogging eller promenader. Handlar man på sig ett par exklusiva sko broddar så kan man förvänta att kunna använda dem ett par vintrar och känna sig säker såväl på trottoarer som i löpspåret.

Innehar man nyss fått baby så är promenader ute med barnvagnen alternativt bärsjalen en av väldigt få träningsformer som är riktigt praktiska samt effektiva. Flera kvinnor lägger på sig ett litet antal extrakilon under en graviditet samt långa promenader är ett skonsamt samt effektivt fason att komma i form åter. För barnet är det oxå hälsosamt att få komma ut samt hämta syre ren, kry luft var dag.

Även hundägare har stor nytta utav isbroddar. Hundens trampdynor är trubbigare samt klorna funkar som små dubbar i sej själva, men vi är ej riktigt lika glatt lottade. Halkbroddar ger hundägare chans att ta ut sin jycke på välförtjänta promenader fastän is och snö på vägarna.

Broddar språngmarsch, isbroddar till skor samt halkbroddar är samtliga nickname på samma sak – metallpiggar som kilas fast i halt fundament och förhindrar personen som bär dem att dratta och skada sig. Sko broddar kan man handla i bland andra sportbutiker, därtill online på www.allt-fraktfritt.com.