Ta hjälp av effektiva medel för borttagning av alger

Det förekommer faktiskt en hel del annorlunda algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta fungerar på samma vis; de hjälper på ett eller annat vis till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, och vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta fungera helt utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar vanligtvis kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan överlägga mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och väldigt billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid (bensalkonklorid) som spädes ut med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte flera känner till det beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna blanda det själv. Och det är precis det som tillverkarna vill sikta mot. Mer info på denna sajt.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och därpå blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att nyttjas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid utgöra runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, följaktligen landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blanda kan man följaktligen undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa och lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas expandera som badrum, källare samt andra utrymmen som har illa dränering.

Man kan till och med använda bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därefter måla som vanligt. Detta ger ett skydd mot algangrepp som varar många år och effektivt sätt kostar oerhört lite, framför allt arbete på somrarna.

Vad man dock ska vara eftertänksam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundtals.