Vad för typ av hund är en vakthund och hurdan övar man samt sköter man denna vakthund?

En vakthund är en dresserad, skarpgjord hund med uppdrag att skydda. Vakthunden arbetar ensam under dygnets arbetsfria tid. Under den tidrymd hunden icke befinner sig i arbete hålls den åtskiljd från andra personer i sin hundgård. Var vakthund skall ha 4-6 olika förare och endast förare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Många privata människor brukar hundar för att skydda sommarstugan eller annan personlig tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars vaktande och egenskaper avviker dock kraftigt från den riktiga vakthundens. Till skillnad från den militära vakthunden lever dessa tillsammans med ägaren och hans eller hendes familj på dagtid och stängs under natten in på det ställe hunden skall bevaka.

Vakthundens dresserande samt skolning

Vakthunden är aggressiv och uppträder mycket misstänksamt mot främmande personer. Flera antar därför inkorrekt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att få fram denna misstänksamhet. Ingenting är mer inkorrekt. Vakthundsämnen är individer som har en speciell misstro till obekanta utan att för den skull vara ilskna. Hundens psyke måste vara felfri och under dressyren byggs vakthundens självtillit successivt opp. Detta sker genom att vakthunden belönas alternativt uppmuntras så fort den visar aggressivitet mot okända personer. För att denna misstro inte skall urholkas låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är färdigdresserade, möta andra människor än hundförarna. bästa vakthund raser Vakthunden ges aldrig lydnadsdressyr.

Vem anlitar utbildade vakthundar?

Vakthundar används av affärsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre trygghet. Ideligen anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används likaså inom försvaret och då främst inom flygvapnet. Inom flygvapnet används vakthundarna framför allt som hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller vandalisering på vakthundsbevakat revir. Varken agenter eller plogbillar går självmant in till en vakthund. Vakthundar används dessutom till viss del av marinen.

Vad är den dresserade vakthundens allra vanligaste uppdrag?

Vakthundens främsta uppgift är att skalla om och markera om en främmande människa kommer in på det område som vakthunden ska bevaka. Hunden markerar detta genom att skälla. Skulle någon trots vakthundens varning fortskrida in i hundens territorium brukar vakthunden gå till attack. Under dressyren görs inga försök att bestämma alternativt hämma vakthundens intensitet vid angrepp. mera vakthund information finns på www.vakthunden.com

På grund av inga försök görs att styra eller inskränka attackens våldsamhet kan ett sådant anfall ge mycket allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten via så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio alternativt vanligast, mobiltefon.