Vilka för- respektive nackdelar finns inom Atkinsmetoden?

Det har noterats att de som äter i enlighet med Atkinsmetoden har gått ner i vikt i antingen samma utsträckning eller mer än de som ägnat sig åt alternativa bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig på en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks ej bero på kroppens omvandling av metabolismen utan snarare på grund av att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög utsträckning.

På grund av att Atkinsdieten medför ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så sätt minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur medför en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till otaliga slutsaster gällande Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre separerade dieter. En grupp av försökspersonerna åt kost med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt samt vegetabilier. En annan kategori åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, vegetabilier samt frukt. En tredje grupp åt i enlighet med Atkinsmetoden och drog ner rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett samt proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med mest kalorier gentemot de två andra grupperna. Emellertid förekom det vissa fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att beakta. Stresshormonet kortisol ökade hos de som reducerade kolhydraterna i kosten. Det noterades även en utökad risk för Atkinsbantarna att drabbas av skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Däremot så visade det sig att den kategori som intog lägre fetthalt uppvisade minst omställning vad gäller kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en reducering av det goda kolesterolet och dels en ökning av skadliga blodfetter. Det är en oroande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan leda till en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Klicka nu

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man måste dock beakta att dessa nackdelar kan drabba vissa medan andra inte alls. Därutöver kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan leda till förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Ifall man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker och kolhydrater kan det medföra att det blir besvärligt att ta sig igenom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första skede. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är betydelsefullt att ha i åtanke att kroppen vänjer sig vid att i större utsträckning förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Vissa experter menar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att använda fett istället för kolhydrater som primär upphov för energi kan medföra att det uppstår bekymmer med njurarna samt kan leda till gikt och huvudvärk.